Kuipers Architectuur

"In vijf stappen naar uw droomwoning."

Het uitgangspunt voor het ontwerp van uw woning zijn uw wensen. Op basis hiervan maken wij in overleg met u een schetsontwerp dat stapsgewijs verder wordt uitgewerkt. Het ontwerp wordt in een 3d-model opgebouwd inclusief materialisatie zodat u een ruimtelijke indruk krijgt. Hierna werken wij het schetsontwerp technisch uit en vragen namens u de bouwvergunning aan, en indien gewenst, direct gevolgd door het opvragen van offertes bij aannemers. Gezamenlijk bekijken we de aanbiedingen en adviseren u bij de aannemerskeuze. Nadat u heeft gekozen voor een aannemer maken wij dan de technische bouwtekeningen voor de uitvoering en verzorgen wij de esthetische bouwbegeleiding om de architectonische kwaliteit te waarborgen.

1- (bouw)Wensen

Samen met u brengen we al uw (bouw)wensen in kaart, het zogenaamde Programma van Eisen (PvE). Aan de hand van eventuele referentiebeelden worden uw wensen besproken. Na een inventarisatie van de vereiste ruimten en het hiervoor benodigde vloeroppervlak volgt een eerste raming van het benodigde budget voor de bouw en bijkomende kosten. We bespreken met u de planning met de daarmee te volgen procedures voor de benodigde vergunningen en de verwachte bouwperiode.

 

2- Vorm en Indeling

Na het bestuderen van de eisen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan volgt een studie naar de vorm en ligging van de nieuwe woning of verbouwing in de gewenste situatie. Daarbij speelt o.a. het toetreden van daglicht een rol. De indeling van de woning wordt gelijktijdig onderzocht. Denk daarbij aan een interne routing, uitzicht, privacy en de interactie tussen binnen en buiten.

 

3- Technisch Ontwerp

Het definitieve ontwerp werken we vervolgens technisch uit. Kleuren, materialisatie en sfeerbepalende details worden in deze fase verwerkt. Na het aanvragen van de bouwvergunning sluiten we deze fase af met een aanbestedingsgereed bouwplan.

4- Aanbesteding

Uit de geselecteerde aannemers kiest u minimaal 2 aannemers zodat u prijzen kunt vergelijken. Het aanbestedingsgereed ontwerp wordt verstrekt aan de aannemers, die vervolgens een offerte uitbrengen. De aanbiedingen kunt u vervolgens beoordelen op prijs, compleetheid en opties. Nadat u met de aannemer tot overeenstemming bent gekomen gaat u over tot gunning. (dit wordt vastgelegd in een overeenkomst

5- Uitvoering

In dien gewenst maken wij aanvullende tekeningen. Tijdens de uitvoering geeft de architect esthetische adviezen en controleren wij het werk van derden. De architect kan op verzoek ook namens de opdrachtgever de formele directievoering op zich nemen en de oplevering verzorgen aan het eind van de bouwperiode.

 

Aanvullende Adviezen

Onze aanbieding omvat in de regel de architectenwerkzaamheden die minimaal noodzakelijk zijn. Dat is tenminste hetgeen beschreven is in de stappen 1 t/m 3. De advieswerkzaamheden in de stappen 4 en 5 zijn afhankelijk van uw budget of uw behoefte aan deskundige begeleiding in deze vervolgstappen.

 

Overige Adviseurs

U zult er rekening mee moeten houden dat u ook een constructeur nodig heeft, en vanwege de sterk toegenomen eisen betreffende energiezuinig bouwen en de daarmee samenhangende complexiteit van de technische installaties en energieprestatie berekeningen zal ook daarvoor een gespecialiseerd bureau ingeschakeld moeten worden. Wij kunnen u daarin adviseren. De coördinatie van de adviseurs gedurende het ontwerpproces behoort tot onze standaard werkzaamheden.

 

© 2022 Kuipers Architectuur | site design

social media

Kuipers Architectuur Instagram Kuipers Architectuur Facebook Kuipers Architectuur LinkedIn
Kuipers Architectuur Instagram Kuipers Architectuur Facebook Kuipers Architectuur LinkedIn

"In vijf stappen naar uw droomwoning."

Het uitgangspunt voor het ontwerp van uw woning zijn uw wensen. Op basis hiervan maken wij in overleg met u een schetsontwerp dat stapsgewijs verder wordt uitgewerkt. Het ontwerp wordt in een 3d-model opgebouwd inclusief materialisatie zodat u een ruimtelijke indruk krijgt. Hierna werken wij het schetsontwerp technisch uit en vragen namens u de bouwvergunning aan, en indien gewenst, direct gevolgd door het opvragen van offertes bij aannemers. Gezamenlijk bekijken we de aanbiedingen en adviseren u bij de aannemerskeuze. Nadat u heeft gekozen voor een aannemer maken wij dan de technische bouwtekeningen voor de uitvoering en verzorgen wij de esthetische bouwbegeleiding om de architectonische kwaliteit te waarborgen.

1- (bouw)Wensen

Samen met u brengen we al uw (bouw)wensen in kaart, het zogenaamde Programma van Eisen (PvE). Aan de hand van eventuele referentiebeelden worden uw wensen besproken. Na een inventarisatie van de vereiste ruimten en het hiervoor benodigde vloeroppervlak volgt een eerste raming van het benodigde budget voor de bouw en bijkomende kosten. We bespreken met u de planning met de daarmee te volgen procedures voor de benodigde vergunningen en de verwachte bouwperiode.

 

2- Vorm en Indeling

Na het bestuderen van de eisen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan volgt een studie naar de vorm en ligging van de nieuwe woning of verbouwing in de gewenste situatie. Daarbij speelt o.a. het toetreden van daglicht een rol. De indeling van de woning wordt gelijktijdig onderzocht. Denk daarbij aan een interne routing, uitzicht, privacy en de interactie tussen binnen en buiten.

 

3- Technisch Ontwerp

Het definitieve ontwerp werken we vervolgens technisch uit. Kleuren, materialisatie en sfeerbepalende details worden in deze fase verwerkt. Na het aanvragen van de bouwvergunning sluiten we deze fase af met een aanbestedingsgereed bouwplan.

 

4- Aanbesteding

Uit de geselecteerde aannemers kiest u minimaal 2 aannemers zodat u prijzen kunt vergelijken. Het aanbestedingsgereed ontwerp wordt verstrekt aan de aannemers, die vervolgens een offerte uitbrengen. De aanbiedingen kunt u vervolgens beoordelen op prijs, compleetheid en opties. Nadat u met de aannemer tot overeenstemming bent gekomen gaat u over tot gunning.

(dit wordt vastgelegd in een overeenkomst)

 

5- Uitvoering

In dien gewenst maken wij aanvullende tekeningen. Tijdens de uitvoering geeft de architect esthetische adviezen en controleren wij het werk van derden. De architect kan op verzoek ook namens de opdrachtgever de formele directievoering op zich nemen en de oplevering verzorgen aan het eind van de bouwperiode.

 

Aanvullende Adviezen

Onze aanbieding omvat in de regel de architectenwerkzaamheden die minimaal noodzakelijk zijn. Dat is tenminste hetgeen beschreven is in de stappen 1 t/m 3. De advieswerkzaamheden in de stappen 4 en 5 zijn afhankelijk van uw budget of uw behoefte aan deskundige begeleiding in deze vervolgstappen.

 

Overige Adviseurs

U zult er rekening mee moeten houden dat u ook een constructeur nodig heeft, en vanwege de sterk toegenomen eisen betreffende energiezuinig bouwen en de daarmee samenhangende complexiteit van de technische installaties en energieprestatie berekeningen zal ook daarvoor een gespecialiseerd bureau ingeschakeld moeten worden. Wij kunnen u daarin adviseren. De coördinatie van de adviseurs gedurende het ontwerpproces behoort tot onze standaard werkzaamheden.

 

© 2022 Kuipers Architectuur